top of page

'Dancing in Blue' by Xiaoguochen

Credits


Photography Xiaoguochen / @chenxiaoguo_

Model Yuqi Jin / @jinyuqi_model

Makeup Artist Xinyuan

Hair Stylist Miaomiao

Wardrobe Stylist Tang / @tangtang.sheng

Site Support Yolo


Wardrobe Credits


Zara / @zara

Comments


bottom of page