top of page

'Westworld' by Andrey Lukovnikov

Credits


Photography Andrey Lukovnikov / @lukovnikov.photo

Creative Director Ekaterina Lukovnikova / @ne_rodis_hudozhnikom

Makeup Artist Hair Stylist Natalja Tarasenko / @natalia.muah

Model Kseniya Asseeva Plakhotna / @xeniayusova

Comments


bottom of page